Wigforssakademin

Wigforssakademin är kursen för dig som vill förstå hur samhället fungerar, fundera fram lösningar på de utmaningar vi står inför och fördjupa dig i arbetarrörelsens idédebatt.

Snabbfakta

Sista
ansökningsdatum
3
december 2018
Nästa kursstart:

7 januari 2019

Kurstid:

2019-01-07 - 2019-06-14

Examination:

Kursen examineras genom aktivt deltagande på de obligatoriska helgträffarna och genom uppgifter mellan träffarna.

Studietakt:

Deltid 50%

Studieform:

Distansstudier

Anmälan och antagning

Anmälan är öppen 1 oktober – 3 december 2018. Därefter är det inte längre möjligt att söka till Wigforssakademin.
Besked om antagning ges senast 21 december.
Vill du få en påminnelse när ansökningen öppnar? Fyll i formuläret här!


Allmänt om kursen

Kursen vänder sig till dig som har hjärtat till vänster och gillar folkbildning. Du kan vara fackligt aktiv, student, förtroendevald, engagerad för en enskild politisk fråga eller är allmänpolitiskt intresserad. Du behöver inte ha studerat vid universitet eller högskola och du behöver inte heller vara medlem i S-studenter eller Socialdemokraterna.

Wigforssakademin är en mötesplats mellan akademin och politiken. Föreläsarna är forskare från universitet och högskolor, folkbildare, debattörer och författare. Under kursen är folkrörelsepedagogiken viktig. Klassiska föreläsningar varvas mer långa samtal och kultur.

Kursen arrangeras av Arbetarrörelsens folkhögskola i Göteborg (AFiG) i samarbete med Socialdemokratiska studentförbundet (S-studenter), Tankesmedjan Tiden, Arbetarnas Bildningsförbud (ABF) och Landsorganisationen (LO).

Kursupplägg

Wigforssakademin är en distanskurs med tre helgträffar på Viskadalens kursgård i Seglora utanför Borås. Kursen går på halvfart och går att kombinera med heltidsstudier eller heltidsarbete. Läser du Wigforssakademin är du berättigad till studiemedel för studier på halvfart.
Kursen är kostnadsfri och inkluderar resor, boende och mat, du står själv för kurslitteratur.

Kurstiden löper från 7 januari till 14 juni. Helgträffarna är obligatoriska och äger rum följande datum:
25 – 27 januari
29 – 31 mars
31 maj – 2 juni

Examination

Kursen examineras genom aktivt deltagande på helgträffarna och genom obligatoriska uppgifter mellan träffarna.

Att studera på folkhögskola

Information om övriga villkor, möjligheter och skyldigheter man har som studerande på folkhögskola och länkar till blanketter finns om ni följer länken nedan. Där finns bland annat vår studeranderättsliga standard, information om CSN och blanketter för ledighetsansökan, CSN-bidrag och ansökan om att få läsa med bibehållen A-kassa.

Att studera

Mer information

Om du har fler frågor är du välkommen att kontakta:

Sofia Bohlin
sofia.bohlin@vsaf.nu
0709-32 47 87

Kursmaterial

Wigforssakademin folder

Ladda ner

Nyheter från Wigforssakademin