Valledarutbildning

Distanskursen vänder sig till dig som är utsedd som valledare i arbetarekommuner eller partidistrikt och vill utvecklas samt stärkas i din roll som valledare.
Kursen syftar till att bidra till personlig utveckling, stöd i ledarskap, inspiration och erfarenhetsutbyten.
Målet är att bidra till personlig utveckling i rollen som valledare, ge verktyg och metoder för att underlätta valarbetet.

Snabbfakta

Sista
ansökningsdatum
1
juni 2017
Nästa kursstart:

14 augusti 2017

Studieform:

Distanskurs

Plats för internat:

Arbetarrörelsens folkhögskola i Viskadalen

Anmälan:

till arbetarekommun / partidistrikt

Kursen innehåller både internatträffar och mellanliggande processer. Vi går bland annat igenom:

 • Sociala medier i valarbetet
 • Vad förväntas av mig
 • Valen 2014, hur gick det?
 • Hur blir vi många valarbetare?
 • Var finns våra väljare?
 • Vilka är våra väljare?
 • Hur möter vi våra väljare?
 • Projektledning
 • Språket, orden i valrörelser
 • Att motivera sig själv och andra i valarbetet
 • Att arrangera utåtriktade aktiviteter
 • Att leda, planera, organisera samt genomföra valarbete

Internattillfällen 2017 – 2018

Internaten genomförs på Arbetarrörelsens folkhögskola i Viskadalen, utanför Borås.

Internat 1, 26 – 27 augusti 2017 Analys och förberedelse

Internat 2, 11 – 12 november 2017 Kommunikation som verktyg

Internat 3, 27 – 28 januari 2018 Mobilisering

Internat 4, 5 – 6 maj 2018 Motivation

 

Anmälan & kostnad

Anmälan till kursen gör du till din arbetarekommun eller partidistrikt som betalar dina
internatkostnader. Vid anmälan anger du namn, adress, personnummer, telefonnummer och e-postadress.
Anmälan måste du göra senast 1 juni 2017.
Viktigt att veta

Kursen genomförs under ca ett år med fyra obligatoriska helgträffar. I kursen ingår att tillsammans med övriga deltagare eller på egen hand genomföra ett antal mellanliggande processer utöver internaten. Som stöd under hela kursen finns handledare från respektive partidistrikt.
Vi använder distansplattformen Ping Pong för all kommunikation. Ping Pong används även av universitet & högskolor.

 

rhinder

Förhinder meddelas senast 14 dagar före internattillfället för att det inte ska medföra några kostnader. Görs det senare kan det medföra en personlig kostnad för dig.

 

För mer information och frågor om politiska (S)petskurser i Västsverige kontakta kursansvariga:

Birgitta Litsegård
mobil: 0735-21 68 63
e-post: birgitta.litsegard@vsaf.nu

Ulf Dahlberg
mobil: 0709-14 08 00
e-post: ulf.dahlberg@vsaf.nu

Nyheter från Valledarutbildning