Psykosocial kurs

LO-Distriktet i Västsverige och Arbetarrörelsens Folkhögskola i Göteborg och Viskadalen arrangerar tillsammans psykosocial kurs i tre steg. Kurserna riktar sig fram för allt till skyddsombud men är öppen även för andra förtroendevalda.

Kurserna bygger på varandra men är inte sammanlänkade som en distansutbildning, utan ges som ”egna” kurser.

Man kan söka till alla tre stegen samtidigt men det går även att söka stegen var för sig.

Snabbfakta

Nästa kursstart:

13 mars 2018

Sista Anmälningsdag:

5 veckor innan kursstart

Kurser 2018:

Steg 1. 13-14 mars

Steg 2. 15-16 maj

Steg 3. 4-5 september

Om behov finns kommer fler psykosociala kurser bokas in

 

Kursernas innehåll:

Steg 1

– Hur man får en arbetsplats att fungera socialt?

– Vi är olika och har olika beteenden

– Vad säger lagen?

Steg 2

– Stress och stresshantering

– Konflikthantering/ kommunikation på arbetsplatsen

– Härskarteknik

Steg 3

– Konflikthantering, fördjupning

– Kommunikation – Svåra samtal

– Personlig styrka – alkohol och droger

 

Kostnad:

Kostnaden för kursen är 2 500 kr/kurs alt 6 000 kr för alla tre kurserna.
Arbetsgivaren står för kurskostnad och förlorad arbetsförtjänst.

 

Kursdagar:

Kurserna är 2 dagar med internat.
Kurserna startar 9.30 (dag 1) och avslutas ca 16.00 (dag 2)

 

För mer information och frågor kontakta:

Ann-Charlotte Hernborg
070-427 43 54
ann-charlotte.hernborg@vsaf.nu

Nyheter från Psykosocial kurs