Jämlikhetsakademin

Jämlikhetsakademin

Sverige har blivit allt mer socialt skiktat. Sedan 1980 har klassklyftorna ökat. Men den sociala skiktningen tar sig också nya uttryck, som en växande, mellan lågutbildade och kortutbildade, mellan stad och landsbygd, mellan olika stadsdelar i de större städerna och mellan utrikes och inrikes födda. En annan avgörande dimension är de skilda villkoren för kvinnor och män.

Djupa sociala klyftor bryter sönder samhället och är ett hot mot demokratin. I kölvattnet följer försämrad hälsa, bristande tillit och en fragmentisering av välfärden. För arbetarrörelsen är jämlikheten därför ett avgörande mål. Nya former av social skiktning kräver därför nya strategier.

Ett positivt tecken är att frågan om jämlikhet åter fått en viktig plats på dagordningen. LO har initierat en omfattande jämlikhetsutredning och Katalys har tillsammans med en rad akademiker startat ett projekt för att analysera de nuvarande klyftornas karaktär. Ännu ett tecken i tiden är det nyligen instiftade jämlikhetspriset.

Jämlikhetsakademin vill ta ännu ett steg och stärka frågan om jämlikhet i folkbildningen. Syftet är att analysera de nya klyftorna i Sverige, att undersöka teorier om jämlikhet och att diskutera strategier för att skapa ett mer jämlikt samhälle.

Bildningsandordnare

Kursen arrangeras av Arbetarrörelsens folkhögskola i Göteborg och Viskadalen i samarbete med Katalys.

Snabbfakta

Sista
ansökningsdatum
22
juni 2018
Nästa kursstart:

13 augusti 2018

Kurstid:

13 augusti - 14 december 2018

Studieform:

Distanskurs

Plats för internat:

Viskadalen

Kursansvarig:

Theodor Bjursell

Kostnader:

Kursen är kostnadsfri men deltagaren står för resor, kost, logi och litteratur

Jämlikhetsakademin är en distanskurs med tre helgträffar i Seglora utanför Borås.

Kursen går på halvfart och går att kombinera med andra studier eller arbete, alla seminarier ligger på helger.
Läser du Jämlikhetsakademin är du berättigad till studiemedel från CSN för studier på halvfart.
Kursen är kostnadsfri. Kostnad för mat, boende, resor till och från helgträffarna samt för litteratur tillkommer. Många av våra deltagare får stöd från sina organisationer för att täcka dessa kostnader. Är du medlem i S, kontakta studieansvarig i distrikt eller din arbetarkommun.

Kursledare Mats Wingborg, född 1958 i Ludvika, är en svensk journalist och författare. Wingborg skriver om global arbetsmarknad, utbildningspolitik och högerextremism, ofta i samarbete med Anna-Lena Lodenius.
Han har också skrivit en rad studier om villkoren vid svenska företag i omvärlden.

Praktiskt om kursen:

Terminskursen är på distans med tre obligatoriska helgträffar på Viskadalens kursgård utanför Borås. Mellan träffarna får deltagarna skrivuppgifter med återkoppling från kursledare.

Kursen går på halvfart och är studiemedelsberättigad.
Till kursen kommer gästföreläsare.

Kurstid:

13 augusti till 14 december.

Internat:

Helgträffarna är obligatoriska och äger rum följande datum:

Internat 1: 21-23 september

Internat 2: 26-28 oktober

Internat 3: 7-9 december

Intyg

Efter fullföljd kurs får eleven intyg. Intyget innehåller uppgifter om kurstid och innehåll.

Kostnad

Kursen är kostnadsfri men deltagaren står för resor, kost, logi och litteratur.
Helpension (kost och logi) Totalt 3 helger:
Enkelrum 8.100 kr/pers
Dubbelrum 6.600 kr/pers.

Många av våra deltagare får stöd av sina organisationer för att täcka resor och internatkostnader. Prata med den studieansvarig i din fackliga organisation eller din partiförening/distrikt.

Att studera på folkhögskola

Information om övriga villkor, möjligheter och skyldigheter man har som studerande på folkhögskola och länkar till blanketter finns om ni följer länken nedan. Där finns bland annat vår studeranderättsliga standard, information om CSN och blanketter för ledighetsansökan, CSN-bidrag och ansökan om att få läsa med bibehållen A-kassa.

Att studera

 

Har du frågor om utbildningen i allmänhet, upplägg eller antagning?

Kontakta kursansvarig
Theodor Bjursell
Telefon 0320-183 00
Mobil 073-854 12 27
E-post: theodor.bjursell@vsaf.nu

Nyheter från Jämlikhetsakademin