Framtidens ledare

Distanskursen vänder sig till dig som är / vill vara med och utveckla vår rörelse & parti och bli en av framtidens ledare inom Socialdemokraterna i arbetarekommun eller partidistrikt.
Kursen syftar till att bidra till personlig utveckling, stöd i ledarskap, inspiration och erfarenhetsutbyte.
Målet är att bidra till utvecklingen i rollen som politisk ledare, ge verktyg och metoder för det politiska arbetet och skapa nya nätverk.

Snabbfakta

Sista
ansökningsdatum
15
september 2017
Nästa kursstart:

21 augusti 2017

Studieform:

Distanskurs

Plats för internat:

Arbetarrörelsens folkhögskola i Viskadalen

Anmälan:

till arbetarekommun / partidistrikt

Kursen innehåller både internatträffar och mellanliggande processer. Vi går bland annat igenom:

  • Min roll som politisk ledare i en folkrörelseorganisation
  • Vad förväntas av mig
  • Det politiska, strategiska ledarskapet
  • Ideologi & värderingar
  • Retorik
  • Organisationskultur
  • Framtidens ledare och det personliga ledarskapet
  • Ledarskapets dilemma

Internattillfällen 2017 – 2018

Internaten genomförs på Arbetarrörelsens folkhögskola i Viskadalen, utanför Borås.

Internat 1, 30 september – 1 oktober 2017 Politiskt ledarskap & ideologi

Internat 2, 2 – 3 december 2017 Retorik och det politiska språket

Internat 3, 17 – 18 februari 2018 Kommunikation som verktyg

Internat 4, 26 – 27 maj 2018 Det personliga ledarskapet

 

Anmälan & kostnad

Anmälan till kursen gör du till din arbetarekommun eller partidistrikt som betalar dina
internatkostnader. Vid anmälan anger du namn, adress, personnummer, telefonnummer och e-postadress.
Anmälan måste du göra senast 11 augusti 2017.

 

Viktigt att veta

Kursen genomförs under ca ett år med fyra obligatoriska helgträffar.
I kursen ingår att tillsammans med övriga deltagare eller på egen hand genomföra ett antal mellanliggande processer utöver internaten.
Som stöd under hela kursen finns handledare från respektive partidistrikt.
Vi använder distansplattformen Ping Pong för all kommunikation. Ping Pong används även av universitet & högskolor. 

 

Förhinder

Förhinder meddelas senast 14 dagar före internattillfället för att det inte ska medföra några kostnader. Görs det senare kan det medföra en personlig kostnad för dig.

 

För mer information och frågor om politiska (S)petskurser i Västsverige kontakta kursansvariga:

Birgitta Litsegård
mobil: 0735-21 68 63
e-post: birgitta.litsegard@vsaf.nu

Ulf Dahlberg
mobil: 0709-14 08 00
e-post: ulf.dahlberg@vsaf.nu

Nyheter från Framtidens ledare