Fackliga handledare - vidareutbildning

Utbildningen riktar sig till fackliga handledare/cirkelledare, som deltagit i pedagogisk grundutbildning i sitt förbunds eller ABF:s regi.
Du ska också ha erfarenhet av handledar-/cirkelledarskap.
Utbildningen vänder sig till deltagare från LO Västsveriges verksamhetsområde, det vill säga Västra Götaland och Halland.

Snabbfakta

Sista
ansökningsdatum
26
oktober 2017
Nästa kursstart:

28 november 2017

Kursdatum:

28-29 Nov 2017 & 9-10 jan 2018

Plats:

Arbetarrörelsens folkhögskola i Viskadalen

Kurskostnad:

Anmälande organisation faktureras 4000 kr för kost och logi samt står för förlorad arbetsförtjänst

Anmälan:

Se anmälningsblankett nedan

Datum:

28 – 29 november 2017
9 – 10 januari 2018

Plats:

Arbetarrörelsens folkhögskola i Viskadalen.

Kostnad:

Anmälande organisation faktureras 4 000 kronor för kost och logi samt står
för förlorad arbetsförtjänst.
LO, ABF och Viskadalen står för resterande kostnader.

Innehåll:

-Vuxnas lärande – pedagogiska val.
-Handledarrollen
-Lärstilar och vikten av variation.
-Samtalet, kommunikation och gruppdynamik.
-Folkbildning
-Varför studier?

Handledarlag:

Ann-Charlotte Hernborg, Viskadalen och Leif Edvardsson, ABF Västra Götaland.

Kursen genomförs som internat och vi börjar båda kurstillfällena med kaffe klockan 09.30 och avslutar dag 2 klockan 16.00.

 

Anmälan görs till Arbetarrörelsens folkhögskola i Viskadalen, info@viskadalen.nu eller på
anmälningsblankett (Se nedan).

Sista anmälningsdag är den 26 oktober 2017

Har du frågor om kursen eller kursanmälan så kontakta
Ann-Charlotte Hernborg, ann-charlotte.hernborg@vsaf.nu, 070-427 43 54,
Leif Edvardsson, leif.edvardsson@abf.se, 070-240 38 84 eller
Anna Palmér-Hallén, anna.palmer@lo.se, 070-320 93 20

Kursmaterial

Anmälningsblankett

Ladda ner

Nyheter från Fackliga handledare - vidareutbildning