Allmän kurs – gymnasienivå

Kursen täcker de flesta ämnen som krävs för att erhålla grundläggande behörighet.
Målet med allmän kurs är, förutom ämneskunskaper, att du skall få goda förutsättningar för vidare studier.
Lika viktigt är att tiden på folkhögskola skall ge dig ökad tillit till dina egna möjligheter att påverka ditt eget liv liksom samhället i stort.

Snabbfakta

Sista
ansökningsdatum
7
maj 2018
Ansökan
Nästa kursstart:

20 augusti 2018

Kurstid:

20 aug 2018 - 7 juni 2019

Studietakt:

Heltid, CSN-berättigad

Studieform:

Dagtid

Kostnader:

Materialkostnad inkl. försäkring och hyra av IPad: 1000kr/termin. Kurslitteratur ingår ej.

Ort:

Arbetarrörelsens Folkhögskola Göteborg

Kursupplägg

Svenska, engelska och matematik läser du nivågrupperat. Övriga ämnen läser du i sammanhållen grupp och består av tematiserade studier. I kursen kommer det även att finnas möjlighet att ge de deltagare som behöver det extra hjälp med sina studier. Temastudierna ger dig möjlighet att få behörighet i gymnasiegemensamma ämnen.

Nyheter från Allmän kurs – gymnasienivå