Allmän kurs - grundskolenivå (Bro-kursen)

Terminen har nyss börjat och vi har lediga platser på Brokursen. Ta kontakt med skolan för att få mer information om du är intresserad av att börja studera hos oss. Välkommen!

Telefon 031-711 91 91 E-post mail.afig@vsaf.nu 

Brokursen bygger en bro mellan grundskoleutbildning och gymnasieutbildning för dig som är ny i Sverige och/eller har annat modersmål än svenska. Svenska språket är grundpelaren i kursen tillsammans med orientering i de ämnen som behövs för att fortsätta studera på gymnasienivå.

Snabbfakta

Sista
ansökningsdatum
27
augusti 2018
Ansökan
Nästa kursstart:

20 augusti 2018

Kurstid:

20 aug 2018 - 7 juni 2019

Studietakt:

Heltid, CSN-berättigad

Studieform:

Dagtid

Kostnader:

Materialkostnad inkl. försäkring och hyra av IPad: 1000kr/termin. Kurslitteratur ingår ej.

Ort:

Göteborg

Syftet med Brokursen är att du ska få lära dig grundläggande svenska. Du får träna på språket genom att studera samhällskunskap, religion och historia för att få grundläggande kunskap om samhället och omvärlden. Studieteknik ingår som en viktig del för att förbereda dig för fortsatta gymnasiestudier. Vi läser även Engelska och Matematik. Om du ligger på en högre nivå i engelska eller matematik har du möjlighet att läsa på gymnasienivå tillsammans med de andra deltagarna på skolan. I övrigt pågår all undervisning i samma grupp.

Brokursen är för dig som avslutat Sfi D eller har motsvarande kunskaper i svenska språket samt för dig som har ett annat modersmål än svenska och tidigare har läst på svensk grundskola men inte blivit klar. Studierna fokuserar på att förbättra din svenska och ge dig grundläggande kunskaper om samhället och omvärlden för att förbereda dig för fortsatta studier.

Under kursen lär du dig grunderna i det svenska språket och hur det är att studera. Vi fokuserar på samhälls- och historieorientering genom att studera bland annat europeisk historia, världsreligionerna, FN och de mänskliga rättigheterna samt källkritik.

Brokursen ger möjlighet till behörighet i Svenska som andraspråk samt ett intyg på att du läst historia, religion och samhällskunskap grund. Engelska och Matematik studerar du på grund- eller gymnasienivå beroende på dina förkunskaper. 
Kontaktperson: Susanne Axelsson, e-post: susanne.axelsson@vsaf.nu

Studie- och yrkesvägledare Lina Forsberg, e-post lina.forsberg@vsaf.nu, mobil 072 – 238 74 79.

 

Nyheter från Allmän kurs - grundskolenivå (Bro-kursen)