Vi är AFiG

Välkommen till den lilla familjära skolan mitt i stan.

– Vi tror på gemenskap.

Våra ledord är solidaritet, demokrati, jämlikhet och jämställdhet både i teori och praktik

– Vi förändrar världen tillsammans.

Vi är en skola för alla, där mångfald och inkludering är en självklarhet

– Vi hjälper varandra.

Vi arbetar utifrån en helhetssyn på människan och samhället och integrerar både hälsa, miljö och kultur i studierna.

– Vi jobbar för att må bra.

Vårt arbetssätt utgår ifrån delaktighet och mötet med andra i samtal, samarbete och process och innefattar ett aktivt deltagande av alla inblandade.

– Vi vill växa tillsammans.

Vi möter dig som deltagare där du befinner dig och stöttar dig utifrån dina erfarenheter och behov.

– Vi stöttar dig i att nå dina mål i livet.

 

Bläddra bland våra Kurser

Att studera på AFiG

För vem?

För att bli antagen till våra kurser ska du fylla 18 år det år du påbörjar studierna.

Hur bedrivs studierna?

Folkhögskolans utbildningar utgår från de studerandes behov, förkunskaper och erfarenheter. Skolan ger dig möjlighet att få behörigheter till högskola/Universitet. Integration och samverkan över ämnesgränserna genomförs som temaarbeten. Vi strävar efter att du som deltagare ska få kunskaper för att kunna kritiskt granska vår omvärld.

Demokrati och inflytande

Ett viktigt mål är att utveckla deltagarnas kunskaper om hur ett demokratiskt samhälle fungerar. Därför är det viktigt att skolan är en plats att träna sig i att använda demokratins verktyg.  Deltagarna har därför ett direkt inflytande på hela skolans verksamhet. Deltagarna ingår i elevkåren, som utser representanter till elevkårsstyrelse, skolans styrelse, PLANK (planeringskommitté), kursrådet och till skyddskommittén.

Deltagarna ges utbildning i mötesteknik och föreningskunskap och en särskild arbetsmiljöutbildning får de deltagare som utses till elevskyddsombud. Kunskaper man har nytta av i samhället.

Senaste nyheterna
AFIGs personal
Deltagaradministratör

Annicka Öhrn Andersson

Telefon: 031-711 91 91
E-post: mail.afig@vsaf.nu

Rektor

Magnus Linder

Telefon (vx): 031- 711 91 91
Telefon (vx): 0320-183 00
Mobil: 070- 266 71 21
E-post: magnus.linder@vsaf.nu