Förtryck i hederns namn

Nästa start: 2018-09-10

Arbetarrörelsens folkhögskola i Göteborg och Viskadalen arrangerar tillsammans med föreningen Varken hora eller kuvad (VHEK) en distanskurs om hedersförtryck. Fler än 100.000 barn och ungdomar i Sverige växer upp under hedersnormers begränsningar och förtryck. Dessvärre har samhället många gånger saknat relevant kunskap för att förstå signalerna och kunna agera mot hedersförtrycket. Det är därför viktigt…

VISO - vidareutbildning för skyddsombud på distans

Nästa start: 2018-08-06

Utbildningen vänder sig till deltagare från LO Västsveriges verksamhetsområde, Västra Götaland och Halland.  

Jämlikhetsakademin

Nästa start: 2018-08-13

Jämlikhetsakademin Sverige har blivit allt mer socialt skiktat. Sedan 1980 har klassklyftorna ökat. Men den sociala skiktningen tar sig också nya uttryck, som en växande, mellan lågutbildade och kortutbildade, mellan stad och landsbygd, mellan olika stadsdelar i de större städerna och mellan utrikes och inrikes födda. En annan avgörande dimension är de skilda villkoren för…

Utvecklande Ledarskap (UL)

Nästa start: 2018-10-08

Utvecklande ledarskap (UL) är Försvarsmaktens ledarskapsmodell sedan 2003. Vi erbjuder våra certifierade handledare en kurs i Utvecklande ledarskap. Utvecklande Ledarskap kan även användas för Styrelseutveckling / Styrelseutbildning.

VISO 1 - Vidareutbildning för skyddsombud kortkurs

Nästa start: 2018-10-15

Utbildningen vänder sig till deltagare från LO Västsveriges verksamhetsområde, det vill säga Västra Götaland och Halland. Detta är en vidareutbildning som erbjuds till dig som har genomfört BAM. Kursen är en fördjupning i arbetsmiljölagen, arbetsmiljöförordningen och det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Grundläggande ledarskap L1A

Nästa start: 2018-10-15

Distanskursen i Grundläggande ledarskap riktar sig till dig från S i Väst som är förtroendevald ledamot eller ersättare för Socialdemokraterna i kommun och region. Kursen vänder sig till dig som vill utvecklas och stärkas i din roll som förtroendevald ledamot eller ersättare.

Grundläggande ledarskap L1B

Nästa start: 2018-10-15

Distanskursen i Grundläggande ledarskap riktar sig till dig från S i Väst som är förtroendevald ledamot eller ersättare för Socialdemokraterna i kommun och region. Kursen vänder sig till dig som vill utvecklas och stärkas i din roll som förtroendevald ledamot eller ersättare.

Att leda partivänner

Nästa start: 2019-01-14

Distanskursen riktar sig till dig i S i Väst som är vald ledare för Socialdemokraterna i kommun, region. Kursen vänder sig till dig som vill utvecklas och stärkas i din roll som ledare i socialdemokraterna.

Psykosocial kurs 1-3

Nästa start: 2018-05-15

LO-Distriktet i Västsverige och Arbetarrörelsens Folkhögskola i Göteborg och Viskadalen arrangerar tillsammans psykosocial kurs i tre steg. Kurserna riktar sig fram för allt till skyddsombud men är öppen även för andra förtroendevalda. Kurserna bygger på varandra men är inte sammanlänkade som en distansutbildning, utan ges som ”egna” kurser. Man kan söka till alla tre stegen…

Att skriva politiskt

Nästa start: 2018-01-15

Vill du bli bättre på att skriva debattartiklar, krönikor, inlägg i sociala medier eller andra typer av texter? Vill du skriva så att dina texter blir lästa och delade? Är du fackligt eller politiskt engagerad? Då kan detta mycket väl vara kursen för dig.